Reservar Taxi Sabadell

La Associació

Ràdio Taxi Sabadell es va fundar l’any 1975 gestionant tots els seus serveis a través d’emissora de ràdio, sent una de les primeres centrals que es van implantar a nivell nacional.

Ràdio Taxi Sabadell

L’Associació de Ràdio Taxi Sabadell és una microempresa dedicada a el servei de transport de persones. Som coneguts a la ciutat i desenvolupem la nostra activitat tenint en compte aspectes mediambientals i socials.

Taxi Sostenible

Al llarg d’aquests anys hem actuat de forma responsable amb la societat i el territori. Ara, a partir del nostre codi ètic volem donar a conèixer la nostra voluntat ferma amb els valors de sostenibilitat i definir els nostres compromisos.

La nostra organització

Com a empresa, som conscients que els nostres compromisos hem de fer-los extensius a totes les persones o organitzacions amb les que treballem, col·laborem i cooperem.

Compromís

Els compromisos que assumim en el nostre codi dins les nostres polítiques, els portem a terme amb els grups de persones, organitzacions i administracions amb què actuem i cooperem.

Reservar Taxi Sabadell